Het Emsland en de Grafschaft Bentheim bloeien in economisch opzicht. Daar kunnen wij aan onze kant van de grens veel van leren, schrijft Herman Blom. Hij is als lector verbonden aan de NHL-Stenden Hogeschool en consultant Nederlands-Duitse samenwerking.

Lees meer …