Uit een onderzoek van de gemeente Emmen is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor een railterminal op het bedrijvenpark Emmtec.
Voor het goederenvervoer op het bedrijvenpark heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de investeringsbereidheid van belanghebbenden voor de terminal (feitelijk een station waar containers worden overgeslagen op het spoor).

Lees meer…