Een goed gevulde zaal bij Van der Valk Nieuw-Amsterdam aan de A37-E233 en evenveel ideeën over uiterlijk en gebruik van de zonneroute langs de A37. Honderd inwoners van het gebied tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens grepen de kans aan om Rijkswaterstaat van ideeën te voorzien over het uitvoeren van het megaproject. Rijkswaterstaat wil alle ruimte langs de 42 kilometer lange A37 benutten om zonne-energie op te gaan wekken. Veel omwonenden willen die kans aangrijpen om de zonnepanelen ook als geluidswerende schermen te gebruiken.

Lees meer….